CSplitterWnd::DoScrollBy

wirtualne BOOL DoScrollBy (CView * pViewFrom, CSize sizeScroll, BOOL bDoScroll = TRUE);

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli synchronizowane przewijanie występuje; inny sposób 0.

Parametry

pViewFrom

Wskaźnik do widoku, z którego pochodzi wiadomość przewijania.

sizeScroll

Liczba pikseli być przewijane w pionie i w poziomie.

bDoScroll

 Określa, czy występuje określona akcja przewijania. Jeśli bDoScroll jest TRUE , (to znaczy, jeśli istnieje okno potomne i windows podziału mają zakres przewijania), a następnie mogą się odbywać określona akcja przewijania; Jeśli bDoScroll jest Fałsz (oznacza to, że jeśli istnieje nie okno podrzędne lub widokach Podziel nie zakres przewijania), następnie przewijania nie występują.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie nazywa się w ramach w odpowiedzi na wiadomość przewijania, do wykonywania synchronizacji przewijania systemu Windows Podziel kwotę, w pikselach, wskazanych przez sizeScroll. Wartości dodatnie wskazują, przewijanie w dół i w prawo; ujemne wartości wskazują, przewijanie w górę i w lewo.

Zastąpić obowiązek akcji przez użytkownika przed udostępnieniem przewijania.

Omówienie CSplitterWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSplitterWnd::DoScroll, CView::OnScroll

Index