CSplitterWnd::DoScroll

wirtualne BOOL DoScroll (CView * pViewFrom, UINT nScrollCode, BOOL bDoScroll = TRUE);

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli synchronizowane przewijanie występuje; inny sposób 0.

Parametry

pViewFrom

Wskaźnik do widoku, z którego pochodzi wiadomość przewijania.

nScrollCode

Kod paska przewijania, informujący użytkownika przewijanym wniosek. Parametr ten składa się z dwóch części: bajt bity, który określa typ przewijania występujących w poziomie, a bajt wysokich numerach, który określa typ przewijania występujących w pionie

bDoScroll

Określa, czy występuje określona akcja przewijania. Jeśli bDoScroll jest TRUE , (to znaczy, jeśli istnieje okno potomne i windows podziału mają zakres przewijania), a następnie mogą się odbywać określona akcja przewijania; Jeśli bDoScroll jest Fałsz (oznacza to, że jeśli istnieje nie okno podrzędne lub widokach Podziel nie zakres przewijania), następnie przewijania nie występują.

Uwagi

Ta funkcja Państwa jest wywoływany przez ram do wykonania, zsynchronizowane przewijanie Podziel systemu Windows, gdy widok odbiera wiadomość przewijania.

Zastąpić obowiązek akcji przez użytkownika przed zsynchronizowane przewijania jest dozwolone.

Omówienie CSplitterWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSplitterWnd::DoScrollBy, CView::OnScroll

Index