CSplitterWnd::DoKeyboardSplit

wirtualny BOOL DoKeyboardSplit);

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie nazywa się w ramach wykonywanie klawiatury podzielić zwykle okno Split, polecenie.

Ta funkcja Państwa jest poleceniem wysokiego szczebla, używanego przez klasę CView , delegować do wykonania CSplitterWnd.

Omówienie CSplitterWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CView

Index