CSplitterWnd::DeleteView

wirtualnej DeleteView void (int wiersza, int col );

Parametry

wiersz

Określa wiersz okna rozdzielacza od którego należy usunąć widok.

przełęcz

Określa kolumnę okno rozdzielacza od którego należy usunąć widok.

Uwagi

DeleteView jest nazywany, gdy widok ma być usunięta. Jeśli usuwany jest aktywny widok, następnego widoku zostaną uaktywnione. Domyślna implementacja zakłada, widok będzie automatycznie usuwać w PostNcDestroy.

Ta funkcja Członkowskie nazywa się w ramach wdrażania logiki okna dynamiczne rozdzielacza (jeśli okno podziału zostało zapisane w stylu SPLS_DYNAMIC_SPLIT ). To mogą być dostosowywane, wraz z virtual function CreateView, do wprowadzenia bardziej zaawansowanych dynamiczne kable sieciowe.

Omówienie CSplitterWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CWnd::Post&NcDestroy, CSplitterWnd::CreateView, CSplitterWnd::DeleteColumn, CSplitterWnd::DeleteRow

Index