CSplitterWnd::DeleteRow

wirtualnej DeleteRow void (int rowDelete );

Parametry

rowDelete

Określa wiersz skreśla się.

Uwagi

DeleteRow jest wywołany, kiedy wiersz ma zostać usunięta.

Ta funkcja Członkowskie nazywa się w ramach wdrażania logiki okna dynamiczne rozdzielacza (jeśli okno podziału zostało zapisane w stylu SPLS_DYNAMIC_SPLIT ). To mogą być dostosowywane, wraz z virtual function CreateView, do wprowadzenia bardziej zaawansowanych dynamiczne kable sieciowe.

Omówienie CSplitterWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSplitterWnd::DeleteColumn, CSplitterWnd::CreateView, CSplitterWnd::DeleteView

Index