CSplitterWnd::DeleteColumn

wirtualnej DeleteColumn void (int colDelete );

Parametry

colDelete

Określa kolumnę do usunięcia.

Uwagi

Ta funkcja Państwa jest wywołany, kiedy kolumna ma być usunięte.

Ta funkcja Członkowskie nazywa się w ramach wdrażania logiki okna dynamiczne rozdzielacza (jeśli okno podziału zostało zapisane w stylu SPLS_DYNAMIC_SPLIT ). To mogą być dostosowywane, wraz z virtual function CreateView, do wprowadzenia bardziej zaawansowanych dynamiczne kable sieciowe.

Omówienie CSplitterWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSplitterWnd::DeleteRow, CSplitterWnd::CreateView, CSplitterWnd::DeleteView

Index