CSplitterWnd::CSplitterWnd

CSplitterWnd ( );

Uwagi

Konstruowania obiektu CSplitterWnd w dwóch etapach. Najpierw Wywołaj konstruktora, który tworzy obiekt CSplitterWnd , a następnie wywołaj funkcję Państwa Tworzenie , która tworzy okno rozdzielacza i dołącza go do obiektu CSplitterWnd.

Omówienie CSplitterWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSplitterWnd::Create

Index