CSplitterWnd::CreateScrollBarCtrl

wirtualne BOOL CreateScrollBarCtrl (DWORD dwStyle, UINT nID );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

dwStyle

Określa styl okna.

nID

Identyfikator okien podrzędnych okna. Identyfikator może być AFX_IDW_PANE_FIRST , chyba że w oknie podziału jest zagnieżdżona wewnątrz innego podziału okna.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie nazywa się w ramach, aby utworzyć formant pasek przewijania udostępnionych. Zastąpić CreateScrollBarCtrl do zawiera dodatkowe formanty obok paska przewijania. Zachowaniem domyślnym jest tworzenie zwykłych kontroli pasek przewijania systemu Windows.

Omówienie CSplitterWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też AfxGetInstanceHandle

Index