CSplitterWnd::CanActivateNext

wirtualne BOOL CanActivateNext (BOOL bPrev = FALSE);

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

bPrev

Wskazuje, które okno, aby uaktywnić. Wartość TRUE dla poprzedniego; FAŁSZYWE następny.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie nazywa się w ramach celu sprawdź, czy polecenie Okienko następnego lub poprzedniego okienka jest obecnie możliwe.

Ta funkcja Państwa jest poleceniem wysokiego szczebla, używanego przez klasę CView , delegować do wykonania CSplitterWnd.

Omówienie CSplitterWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CSplitterWnd::Activate&Next, CSplitterWnd::SetActivePane

Index