CSplitterWnd::ActivateNext

wirtualnej ActivateNext void (BOOL bPrev = FALSE);

Parametry

bPrev

Wskazuje, które okno, aby uaktywnić. Wartość TRUE dla poprzedniego; FAŁSZYWE następny.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie nazywa się w ramach wykonać polecenie Okienko następnego lub poprzedniego okienka.

Ta funkcja Państwa jest poleceniem wysokiego szczebla, używanego przez klasę CView , delegować do wykonania CSplitterWnd.

Omówienie CSplitterWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CView, CSplitterWnd::CanActivate&Next, CSplitterWnd::SetActivePane

Index