Członkowie klasy CSpinButtonCtrl

Budowa

CSpinButtonCtrl Obiekt CSpinButtonCtrl.
Tworzenie Tworzy formantu przycisku pokrętła i dołącza go do obiektu CSpinButtonCtrl.

Atrybuty

SetAccel Ustawia przyspieszenia dla formantu przycisku pokrętła.
GetAccel Pobiera informacje przyspieszenia dla formantu przycisku pokrętła.
SetBase Ustawia podstawy formantu przycisku pokrętła.
GetBase Pobiera bieżący podstawy formantu przycisku pokrętła.
SetBuddy Ustawia okno kolega dla formantu przycisku pokrętła.
GetBuddy Pobiera wskaźnik do bieżącego okna kolega.
SetPos Ustawia aktualne stanowisko kontroli.
GetPos Pobiera bieżące położenie formantu przycisku pokrętła.
SetRange Ustawia górne i dolne granice (zakres) dla formantu przycisku pokrętła.
GetRange Pobiera górne i dolne granice (zakres) dla formantu przycisku pokrętła.
SetRange32 Ustawia zakres 32-bitowego dla formantu przycisku pokrętła.
GetRange32 Pobiera zakres 32-bitowego dla formantu przycisku pokrętła.

Omówienie CSpinButtonCtrl |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index