CSpinButtonCtrl::SetRange

nieważne SetRange ( int nLower, int nUpper );

void SetRange32 (int nLower, int nUpper );

Parametry

nLower i nUpper

Górne i dolne granice dla formantu. Ani ograniczenia mogą być większe niż UD_MAXVAL lub mniejsze niż UD_MINVAL. Ponadto różnica między dwa limity nie może przekroczyć UD_MAXVAL.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do ustawiania górne i dolne granice (zakres) dla formantu przycisku pokrętła.

Funkcję Państwa SetRange32 ustawia zakres 32-bitowego dla formantu przycisku pokrętła.

Uwaga   Domyślny zakres dla przycisków ze strzałkami została maksymalna ustawiona na zero (0) i minimalny zestaw do 100. Ponieważ maksymalna wartość jest mniejsza niż minimalna wartość, klikając strzałkę w górę zmniejszy stanowisko i kliknięcie strzałki w dół zwiększy to. Użyj CSpinButtonCtrl::SetRange aby dopasować te wartości.

Omówienie CSpinButtonCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSpinButtonCtrl::GetRange, CSpinButtonCtrl::GetPos, za pomocą CSpinButtonCtrl

Index