CSpinButtonCtrl::SetPos

int SetPos ( int nienastawionych );

Wartość zwracany

Poprzednie położenie.

Parametry

nienastawionych

Nowe położenie formantu. Ta wartość musi być w zakresie określonym przez górne i dolne granice dla formantu.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby ustawić bieżącą pozycję dla formantu przycisku pokrętła.

Omówienie CSpinButtonCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSpinButtonCtrl::SetRange, CSpinButtonCtrl::GetPos

Index