CSpinButtonCtrl::SetBuddy

CWnd * SetBuddy ( CWnd * pWndBuddy );

Wartość zwracany

Wskaźnik do poprzedniego okna kolega.

Parametry

pWndBuddy

Wskaźnik nowe okno kolega.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby oknie kolega dla formantu przycisku pokrętła.

Omówienie CSpinButtonCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSpinButtonCtrl::GetBuddy

Index