CSpinButtonCtrl::SetBase

int SetBase ( int nBase );

Wartość zwracany

Poprzedniej wartości bazowej w przypadku powodzenia, lub zerem jeżeli podano nieprawidłowy base.

Parametry

nBase

Nowe wartości podstawowej dla formantu. Może to być 10 decimal lub 16 na szesnastkową.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby ustawić podstawy formantu przycisku pokrętła. Bazowy wartość określa, czy okno kolega wyświetla numery w cyfr dziesiętnych lub szesnastkowych. Liczby szesnastkowe są zawsze niepodpisane; liczby dziesiętne są podpisane.

Omówienie CSpinButtonCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSpinButtonCtrl::GetBase

Index