CSpinButtonCtrl::SetAccel

BOOL SetAccel ( int nAccel, UDACCEL * pAccel );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

nAccel

Liczba UDACCEL struktur określonej przez pAccel.

pAccel

Wskaźnik do tablicy UDACCEL struktur, które zawierają informacje o przyspieszenie. Elementy należy posortowane w porządku rosnącym, na podstawie składnika rozdzielczości.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do ustawiania przyspieszenia dla formantu przycisku pokrętła.

Omówienie CSpinButtonCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSpinButtonCtrl::GetAccel

Index