CSpinButtonCtrl::GetRange

DWORD GetRange ( ) stała;

nieważne GetRange ( int amp;Dolna, int & Górne ) stała;

void GetRange32 (int amp;Dolna, int & Górne) stała;

Wartość zwracany

Pierwsza wersja zwraca wartość 32-bitowych zawierających górne i dolne granice. Słowo bity jest górnej granicy do celów kontroli, a program word wysokich numerach jest dolną granicą.

Parametry

dolna

Odniesienie do liczby całkowitej, która odbiera dolnej granicy do celów kontroli.

górne

Odniesienie do liczby całkowitej, która odbiera górnej granicy do celów kontroli.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania górne i dolne granice (zakres) dla formantu przycisku pokrętła.

Funkcja Państwa GetRange32 pobiera formantu przycisku pokrętła zakres jako liczba całkowita 32-bitowa.

Omówienie CSpinButtonCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSpinButtonCtrl::SetRange

Index