CSpinButtonCtrl::GetPos

int GetPos ( ) stała;

Wartość zwracany

Bieżąca pozycja w wyrazie, bity. Program word wysokich numerach jest niezerowa, jeśli wystąpił błąd.

Uwagi

Nazwać tę funkcję do odzyskać bieżące położenie formantu przycisku pokrętła. Podczas przetwarzania wartość zwracany, kontroli aktualizacji swojej obecnej pozycji na podstawie podpisu okna buddy. Formant zwraca błąd, jeśli istnieje żadne okno nie kolega lub podpis określa wartość nieprawidłowa lub spoza zakresu.

Omówienie CSpinButtonCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSpinButtonCtrl::SetPos

Index