CSpinButtonCtrl::GetBuddy

CWnd * GetBuddy ( ) stała;

Wartość zwracany

Wskaźnik bieżącego okna kolega.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji pobrać wskaźnika do bieżącego okna kolega.

Omówienie CSpinButtonCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSpinButtonCtrl::SetBuddy

Index