CSpinButtonCtrl::GetBase

UINT GetBase ( ) stała;

Wartość zwracany

Bieżące wartości podstawowej.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania bieżącej podstawy formantu przycisku pokrętła.

Omówienie CSpinButtonCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSpinButtonCtrl::SetBase

Index