CSpinButtonCtrl::GetAccel

UINT GetAccel ( int nAccel, UDACCEL * pAccel ) stała;

Wartość zwracany

Liczba akceleratora struktur pobierane.

Parametry

nAccel

Liczba elementów w tablicy określonej przez pAccel.

pAccel

Wskaźnik do tablicy UDACCEL struktur, które otrzymuje informacje o przyspieszenie.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania informacji przyspieszenia dla formantu przycisku pokrętła.

Omówienie CSpinButtonCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSpinButtonCtrl::SetAccel

Index