Członkowie klasy CSocket

Budowa

CSocket Obiekt CSocket.
Tworzenie Tworzy gniazdo.

Atrybuty

IsBlocking Określa, czy wywołania blokowania jest w toku.
FromHandle Zwraca wskaźnik do obiektu CSocket , biorąc pod uwagę dojście gniazda.
Dołącz Dołącza dojście gniazda do obiektu CSocket.

Operacje

CancelBlockingCall Anuluje wywołanie blokowania, który jest obecnie w toku.

Overridables

OnMessagePending Nazywany procesem oczekujące wiadomości podczas oczekiwania na wywołanie blokowania na zakończenie.

Omówie&nie CSocket |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index