CSocket::OnMessagePending

wirtualne BOOL OnMessagePending ( );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli wiadomość obsłużono; inny sposób 0.

Uwagi

Zastąpić tę funkcję Państwa dla poszczególnych wiadomości z systemu Windows i zareagować w Twojej gniazda. To jest zaawansowanym wykonać.

Ramy wywołuje OnMessagePending , podczas gdy gniazdo jest pompowania komunikatów systemu Windows aby dać możliwość radzić sobie z wiadomościami odsetek do aplikacji. Do przykładów jak może używać OnMessagePending, zobacz artykuł Windows Sockets: wynikające z klasy Socket w Visual C++ Programmer's Guide.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Windows Sockets: za pomocą gniazd z archiwami i pokrewne artykuły w Visual C++ Programmer's Guide. Zobacz także Windows Sockets programowania zagadnienia w dokumentacji zestawu Win32 SDK.

Omówie&nie CSocket |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSocket::CancelBlockingCall, CSocket::IsBlocking

Index