CSocket::IsBlocking

BOOL IsBlocking ( );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli gniazdo jest blokowanie; inny sposób 0.

Uwagi

Wywołanie funkcji tego Państwa do określenia, czy wywołanie blokowania jest w toku.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Windows Sockets: za pomocą gniazd z archiwami i pokrewne artykuły w Visual C++ Programmer's Guide. Zobacz także Windows Sockets programowania zagadnienia w dokumentacji zestawu Win32 SDK.

Omówie&nie CSocket |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSocket::CancelBlockingCall

Index