CSocket::FromHandle

statyczne CSocket * PASCAL FromHandle ( GNIAZDO hSocket );

Wartość zwracany

Wskaźnik do obiektu CSocket , lub NULL jeśli nie istnieje żaden obiekt CSocket dołączonych do hSocket.

Parametry

hSocket

Zawiera dojście do gniazda.

Uwagi

Zwraca wskaźnik do obiektu CSocket . Gdy podane dojście gniazda , jeśli obiekt CSocket nie jest dołączony do uchwytu, funkcja Członkowskich zwraca wartość NULL i nie tworzy tymczasowy obiekt.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Windows Sockets: za pomocą gniazd z archiwami i pokrewne artykuły w Visual C++ Programmer's Guide. Zobacz także Windows Sockets programowania zagadnienia w dokumentacji zestawu Win32 SDK.

Omówie&nie CSocket |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CAsyncSocket::FromHandle

Index