CSocket::CSocket

CSocket ( );

Uwagi

Tworzy obiekt CSocket . Po zbudowaniu należy wywołać funkcję Państwa Tworzenie.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Windows Sockets: za pomocą gniazd z archiwami i pokrewne artykuły w Visual C++ Programmer's Guide. Zobacz także Windows Sockets programowania zagadnienia w dokumentacji zestawu Win32 SDK.

Omówie&nie CSocket |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CAsyncSocket::Create

Index