CSocket::Attach

BOOL Dołącz ( GNIAZDO hSocket );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli funkcja jest pomyślne.

Parametry

hSocket

Zawiera dojście do gniazda.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby dołączyć uchwyt hSocket do obiektu CSocket . Dojście gniazda są przechowywane w członek danych obiektu m_hSocket.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Windows Sockets: za pomocą gniazd z archiwami i pokrewne artykuły w Visual C++ Programmer's Guide. Zobacz także Windows Sockets programowania zagadnienia w dokumentacji zestawu Win32 SDK.

Omówie&nie CSocket |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CAsyncSocket::Attach

Index