CSliderCtrl::VerifyPos

nieważne VerifyPos ( );

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby sprawdzić, czy bieżące położenie suwaka w formant suwaka między wartości minimalnej i maksymalnej.

Omówie&nie CSliderCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSliderCtrl::GetRange, CSliderCtrl::SetPos, CSliderCtrl::GetTicPos

Index