CSliderCtrl::SetToolTips

void SetToolTips (CToolTipCtrl * pWndTip );

Parametry

pWndTip

Wskaźnik do obiektu CToolTipCtrl zawierających etykietki narzędzi za pomocą suwaka.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 TBM_SETTOOLTIPS, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Kiedy forma&nt suwaka jest utworzonej przy użyciu stylu TBS_TOOLTIPS , tworzy domyślne formantu tooltip, który pojawi się obok suwaka, wyświetlanie składnika slider bieżącego position.nbsp; Opis style formant suwaka, zobacz Stylów formantu pasek śledzenia w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CSliderCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSliderCtrl::GetToolTips

Index