CSliderCtrl::SetTipSide

int SetTipSide (int nLocation );

Wartość zwracany

Wartość, która reprezentuje miejsce poprzedniego formantu tooltip. Wartość zwracany jest równa jednej z możliwych wartości dla nLocation.

Parametry

nLocation

Wartości reprezentującej lokalizację, w której do wyświetlania formantu tooltip. Lista możliwych wartości, zobacz wiadomości Win32 TBM_SETTIPSIDE, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 TBM_SETTIPSIDE, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Suwaki, które używają stylu TBS_TOOLTIPS wyświetlanie etykietek narzędzi. Opis style formant suwaka, zobacz Stylów formantu pasek śledzenia w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CSliderCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index