CSliderCtrl::SetTicFreq

nieważne SetTicFreq ( int nFreq );

Parametry

nFreq

Częstotliwość znaczników.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby ustawić częstotliwość, z jaką podziałki są wyświetlane w suwak. Na przykład jeśli częstotliwość jest ustawiona na 2, znaczników jest wyświetlane dla każdego przyrostu w zakresie składnika slider. Ustawienie domyślne dla częstotliwości 1 (oznacza to, że każdy przyrostu w zakresie jest skojarzony z znaczników).

W stylu TBS_AUTOTICKS , aby użyć tej funkcji, należy utworzyć formant. Aby uzyskać więcej informacji zobacz CSliderCtrl::Create.

Omówie&nie CSliderCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSliderCtrl::Create, CSliderCtrl::SetTic, CSliderCtrl::GetTicArray

Index