CSliderCtrl::SetTic

BOOL SetTic ( int nTic );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli ustawiono znaków podziałki; inny sposób 0.

Parametry

nTic

Położenie znaków podziałki. Ten parametr należy określić wartość dodatnia.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby ustawić położenie znaczników w formant suwaka.

Omówie&nie CSliderCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSliderCtrl::GetTic, CSliderCtrl::GetTicArray, CSliderCtrl::GetTicPos, CSliderCtrl::SetTicFreq, CSliderCtrl::ClearTics

Index