CSliderCtrl::SetSelection

nieważne SetSelection ( int nMin, int nMax );

Parametry

nMin

Począwszy od pozycji suwaka.

nMax

Końcowa pozycji suwaka.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby ustawić datę początkową i końcową pozycji dla bieżącego zaznaczenia w formancie suwak.

Omówie&nie CSliderCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSliderCtrl::GetSelection, CSliderCtrl::ClearSel

Index