CSliderCtrl::SetRangeMin

nieważne SetRangeMin ( int nMin, BOOL bRedraw = FAŁSZYWYCH );

Parametry

nMin

Minimalne pozycji suwaka.

bRedraw

Flaga odświeżanie. Jeśli ten parametr ma wartość TRUE, suwak jest odświeżana, po ustawieniu zakresu; w przeciwnym razie suwak nie jest odświeżana.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby ustawić minimalny zakres suwakiem formant suwaka.

Omówie&nie CSliderCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSliderCtrl::SetRange, CSliderCtrl::GetRangeMin, CSliderCtrl::SetRangeMax

Index