CSliderCtrl::SetRangeMax

nieważne SetRangeMax ( int nMax, BOOL bRedraw = FAŁSZYWYCH );

Parametry

nMax

Maksymalna pozycji suwaka.

bRedraw

Flaga odświeżanie. Jeśli ten parametr ma wartość TRUE, suwak jest odświeżana, po ustawieniu zakresu; w przeciwnym razie suwak nie jest odświeżana.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby ustawić maksymalny zasięg suwakiem formant suwaka.

Omówie&nie CSliderCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSliderCtrl::SetRange, CSliderCtrl::GetRangeMax, CSliderCtrl::SetRangeMin

Index