CSliderCtrl::SetRange

nieważne SetRange ( int nMin, int nMax, BOOL bRedraw = FAŁSZYWYCH );

Parametry

nMin

Minimalne pozycji suwaka.

nMax

Maksymalna pozycji suwaka.

bRedraw

Flaga odświeżanie. Jeśli ten parametr ma wartość TRUE, suwak jest odświeżana, po ustawieniu zakresu; w przeciwnym razie suwak nie jest odświeżana.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby ustawić zakres (pozycje minimalne i maksymalne) za suwakiem formant suwaka.

Omówie&nie CSliderCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSliderCtrl::GetRange, CSliderCtrl::SetRangeMax, CSliderCtrl::SetRangeMin

Index