CSliderCtrl::SetPos

nieważne SetPos ( int nienastawionych );

Parametry

nienastawionych

Określa nowe położenie suwaka.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji się w bieżącym położeniu suwak formant suwaka.

Omówie&nie CSliderCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSliderCtrl::GetPos, CSliderCtrl::SetTic, CSliderCtrl::VerifyPos

Index