CSliderCtrl::SetPageSize

int SetPageSize ( int nSize );

Wartość zwracany

Poprzedni rozmiar strony.

Parametry

nSize

Nowy rozmiar strony formant suwaka.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby ustawić rozmiar na stronie suwaka. Rozmiar strony wpływ, jaki suwak przenosi powiadomień TB_PAGEUP i TB_PAGEDOWN.

Omówie&nie CSliderCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSliderCtrl::GetPageSize, CSliderCtrl::GetLineSize

Index