CSliderCtrl::SetLineSize

int SetLineSize ( int nSize );

Wartość zwracany

Poprzedni rozmiar wiersza.

Parametry

nSize

Nowy rozmiar linii suwak.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby ustawić rozmiar linii formant suwaka. Rozmiar linii wpływ, jaki suwak przenosi powiadomień TB_LINEUP i TB_LINEDOWN.

Omówie&nie CSliderCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSliderCtrl::GetLineSize, CSliderCtrl::SetPageSize

Index