CSliderCtrl::SetBuddy

CWnd * SetBuddy (CWnd * pWndBuddy, BOOL fLocation = TRUE);

Wartość zwracany

Wskaźnik do obiektu CWnd , który poprzednio był przypisany do suwaka w tej lokalizacji.

Parametry

pWndBuddy

Wskaźnik do obiektu CWnd , który zostanie ustawiony jako formant suwaka buddy.

fLocation

Wartość określającą lokalizację, w którego będą wyświetlane w oknie kolega. Ta wartość może być jednym z następujących:

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 TBM_SETBUDDY, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Należy zauważyć, że ta funkcja Członkowskie używa wskaźników do obiektów CWnd , niż okno obsługuje zarówno jego wartość zwracany, jak i parametr.

Opis style formant suwaka, zobacz Stylów formantu pasek śledzenia w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CSliderCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSliderCtrl::GetBuddy

Index