CSliderCtrl::GetTicPos

int GetTicPos ( int nTic ) stała;

Wartość zwracany

Fizycz&na pozycja w układzie współrzędnych klienta, ornbsp kreski podziałki określony; -1 Jeśli nTic nie określono nieprawidłowy indeks.

Parametry

nTic

Indeksu identyfikacji znaczników.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania bieżącej fizycznej pozycji znaczników formant suwaka.

Omówie&nie CSliderCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSliderCtrl::SetTic, CSliderCtrl::GetTic, CSliderCtrl::SetTicFreq, CSliderCtrl::ClearTics

Index