CSliderCtrl::GetTicArray

DWORD * GetTicArray ( ) stała;

Wartość zwracany

Adres tablicę zawierającą podziałki znacznik pozycji suwaka.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania adresu tablicę zawierającą pozycje znaczników na formant suwaka.

Omówie&nie CSliderCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSliderCtrl::SetTic, CSliderCtrl::GetTic, CSliderCtrl::GetTicPos, CSliderCtrl::SetTicFreq, CSliderCtrl::ClearTics

Index