CSliderCtrl::GetTic

int GetTic ( int nTic ) stała;

Wartość zwracany

Położe&nie ornbsp kreski podziałki określony; -1 Jeśli nTic nie określono nieprawidłowy indeks.

Parametry

nTic

Indeksu identyfikacji znaczników.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania położenie znaczników w formant suwaka.

Omówie&nie CSliderCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSliderCtrl::SetTic, CSliderCtrl::GetTicArray, CSliderCtrl::GetTicPos, CSliderCtrl::SetTicFreq, CSliderCtrl::ClearTics

Index