CSliderCtrl::GetThumbRect

nieważne GetThumbRect ( LPRECT lprc ) stała;

Parametry

lprc

Wskaźnik do obiektu CRect , który zawiera prostokąta obwiedni dla suwak, gdy funkcja zwraca.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobrania, rozmiary i położenie prostokąta obwiedni suwakiem (kciuk) w formancie suwak.

Omówie&nie CSliderCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSliderCtrl::GetChannelRect

Index