CSliderCtrl::GetSelection

nieważne GetSelection ( intamp; nMin, int & nMax ) stała;

Parametry

nMin

Odniesienie do liczby całkowitej, która odbiera pozycji początkowej bieżącego zaznaczenia.

nMax

Odniesienie do liczby całkowitej, który odbiera końcową położenie bieżącego zaznaczenia.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania datę początkową i końcową pozycji bieżące zaznaczenie w formant suwaka.

Omówie&nie CSliderCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSliderCtrl::SetSelection, CSliderCtrl::ClearSel

Index