CSliderCtrl::GetRangeMin

int GetRangeMin ( ) stała;

Wartość zwracany

Minimalne dyspozytorni.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania minimalne pozycji suwaka w formant suwaka.

Omówie&nie CSliderCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSliderCtrl::GetRange, CSliderCtrl::GetRangeMax, CSliderCtrl::SetRange

Index