CSliderCtrl::GetRangeMax

int GetRangeMax ( ) stała;

Wartość zwracany

Położenie maksymalne formantu.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobieranie maksymalnego pozycji suwaka w formant suwaka.

Omówie&nie CSliderCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSliderCtrl::GetRangeMin, CSliderCtrl::GetRange, CSliderCtrl::SetRange

Index