CSliderCtrl::GetRange

nieważne GetRange ( intamp; nMin, int & nMax ) stała;

Parametry

nMin

Odniesienie do liczbę całkowitą, która odbiera minimalne stanowisko.

nMax

Odniesienie do liczby całkowitej, która odbiera położenie maksymalne.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobrania dla minimalnych i maksymalnych pozycji suwaka w formant suwaka. Ta funkcja kopiuje wartości całkowite odwołuje się nMin i nMax.

Omówie&nie CSliderCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSliderCtrl::GetRangeMin, CSliderCtrl::GetRangeMax, CSliderCtrl::SetRange

Index