CSliderCtrl::GetPos

int GetPos ( ) stała;

Wartość zwracany

Bieżąca pozycja.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania bieżącej pozycji suwaka formant suwaka.

Omówie&nie CSliderCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSliderCtrl::SetPos, CSliderCtrl::GetTicPos

Index