CSliderCtrl::GetPageSize

int GetPageSize ( ) stała;

Wartość zwracany

Rozmiar strony do suwaka.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania rozmiar na stronie suwaka. Rozmiar strony wpływ, jaki suwak przenosi powiadomień TB_PAGEUP i TB_PAGEDOWN.

Omówie&nie CSliderCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSliderCtrl::GetLineSize, CSliderCtrl::SetPageSize

Index